31 Οκτωβρίου 2018

Κεφαλοχώρι Αλεξάνδρειας Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Kefalochori Alexandria Imathia Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=svxJEUQjx14

Κεφαλοχώρι Αλεξάνδρειας Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Kefalochori Alexandria Imathia Central Macedonia Greece

Κεφαλοχώρι Αλεξάνδρεια Ημαθία Κεντρική Μακεδονία Kefalochori Alexandria Imathia Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=YT37j7FtwqM

Κεφαλοχώρι Αλεξάνδρεια Ημαθία Κεντρική Μακεδονία Kefalochori Alexandria Imathia Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Κεφαλοχώρι Ημαθίας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Kefalochori Imathia ⇔ biggest cities in Greece

30 Οκτωβρίου 2018

29 Οκτωβρίου 2018

26 Οκτωβρίου 2018

Νησί Αλεξάνδρειας Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Nisi Alexandria Imathia Centra Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=aN7OVs8FCw0

Νησί Αλεξάνδρειας Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Nisi Alexandria Imathia Centra Macedonia Greece

Νησί Αλεξάνδρεια Ημαθία Κεντρική Μακεδονία Nisi Alexandria Imathia Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=8yOG7ed8FHc

Νησί Αλεξάνδρεια Ημαθία Κεντρική Μακεδονία Nisi Alexandria Imathia Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Νησί  Ημαθίας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Nisi Imathia ⇔ biggest cities in Greece

25 Οκτωβρίου 2018

Κλειδί Αμυνταίου Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Kleidi (Klidi) Amyntaio Florina Western Macedonia Greece
https://www.youtube.com/watch?v=zguRkEk4C8Y

Κλειδί Αμυνταίου Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Kleidi (Klidi) Amyntaio Florina Western Macedonia Greece

Κλειδί Αμύνταιο Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Klidi Amyntaio Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=tRmlGPk4lK0

Κλειδί Αμύνταιο Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Klidi Amyntaio Florina Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Κλειδί Φλώρινας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Klidi Florina ⇔ biggest cities in Greece

19 Οκτωβρίου 2018

Εσώβαλτα Γιαννιτσά Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Esovalta Giannitsa Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=-ASntLq0ld4

Εσώβαλτα Γιαννιτσά Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Esovalta Giannitsa Pella Central Macedonia Greece

Εσώβαλτα Γιαννιτσών Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Esovalta Giannitsa Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=w-jhdCSvoJA

Εσώβαλτα Γιαννιτσών Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Esovalta Giannitsa Pella Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Εσώβαλτα Πέλλας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Esovalta Pella ⇔ biggest cities in Greece

18 Οκτωβρίου 2018

Μεσημέρι Έδεσσας Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Mesimeri Edessa Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=NETkAqAsRIg

Μεσημέρι Έδεσσας Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Mesimeri Edessa Pella Central Macedonia Greece

Μεσημέρι Έδεσσα Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Mesimeri Edessa Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=OLBXLxkprTM

Μεσημέρι Έδεσσα Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Mesimeri Edessa Pella Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Μεσημέρι Πέλλας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Mesimeri Pella ⇔ biggest cities in Greece

17 Οκτωβρίου 2018

Ανθότοπος Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Anthotopos Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=SHiWKQvWlPo

Ανθότοπος Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Anthotopos Kozani Western Macedonia Greece

Ανθότοπος Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Anthotopos Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=vPP_r2Oc3ko

Ανθότοπος Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Anthotopos Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Ανθότοπος Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Anthotopos Kozani ⇔ biggest cities in Greece

16 Οκτωβρίου 2018

Άραχος Αλεξάνδρειας Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Arachos Alexandria Imathia Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=ECo49Ic2D9M

Άραχος Αλεξάνδρειας Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Arachos Alexandria Imathia Central Macedonia Greece

Άραχος Αλεξάνδρεια Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Arachos Alexandria Imathia Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=uiPvZ7MdPRE

Άραχος Αλεξάνδρεια Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Arachos Alexandria Imathia Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Άραχος Ημαθίας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Arachos Imathia ⇔ biggest cities in Greece

15 Οκτωβρίου 2018

Τριπόταμος Βέροιας Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Tripotamos Veria Imathia Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=eb70BFcWHWk

Τριπόταμος Βέροιας Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Tripotamos Veria Imathia Central Macedonia Greece

Τριπόταμος Βέροια Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Tripotamos Veria Imathia Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=WoOgAK0I-y0

Τριπόταμος Βέροια Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Tripotamos Veria Imathia Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Τριπόταμος Ημαθίας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Tripotamos Imathia ⇔ biggest cities in Greece

12 Οκτωβρίου 2018

Λόφοι Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Lofoi (Lofi) Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=FspxTmb23IY

Λόφοι Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Lofoi (Lofi) Florina Western Macedonia Greece

Λόφοι Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Lofoi (Lofi) Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=dP6t1lj0XD4

Λόφοι Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Lofoi (Lofi) Florina Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Λόφοι Φλώρινας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Lofi Florina ⇔ biggest cities in Greece

11 Οκτωβρίου 2018

Πετροπηγή Καβάλας Ανατολική Μακεδονία Petropigi Kavala Eastern Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=2zbhdwlM9lo

Πετροπηγή Καβάλας Ανατολική Μακεδονία Petropigi Kavala Eastern Macedonia Greece

Πετροπηγή Καβάλα Ανατολική Μακεδονία Petropigi Kavala Eastern Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=TFS-Oc3ZtDA

Πετροπηγή Καβάλα Ανατολική Μακεδονία Petropigi Kavala Eastern Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Πετροπηγή Καβάλας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Petropigi Kavala ⇔ biggest cities in Greece

10 Οκτωβρίου 2018

Δροσερό Πτολεμαΐδας Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Drosero Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=Z2-hiNH1ZGw

Δροσερό Πτολεμαΐδας Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Drosero Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greece

Δροσερό Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Drosero Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=Mn2oHu03Yuw

Δροσερό Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Drosero Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Δροσερό Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Drosero Kozani ⇔ biggest cities in Greece

9 Οκτωβρίου 2018

Θηριόπετρα Αριδαίας Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Thiriopetra Aridaia Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=nRZxyTYuzHo

Θηριόπετρα Αριδαίας Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Thiriopetra Aridaia Pella Central Macedonia Greece

Θηριόπετρα Αριδαία Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Thiriopetra Aridaia Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=wNYYR8n51I4

Θηριόπετρα Αριδαία Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Thiriopetra Aridaia Pella Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Θηριόπετρα Πέλλας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Thiriopetra Pella ⇔ biggest cities in Greece

8 Οκτωβρίου 2018

Άνω Ζερβοχώρι Νάουσας Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Ano Zervochori Naousa Imathia Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=tWRMQpyHSLI

Άνω Ζερβοχώρι Νάουσας Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Ano Zervochori Naousa Imathia Central Macedonia Greece

Άνω Ζερβοχώρι Νάουσα Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Ano Zervochori Naousa Imathia Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=KJoupRKSgq0

Άνω Ζερβοχώρι Νάουσα Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Ano Zervochori Naousa Imathia Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Άνω Ζερβοχώρι Ημαθίας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Ano Zervochori Imathia ⇔ biggest cities in Greece

5 Οκτωβρίου 2018

Λιμνοχώρι Αμύνταιο Φλώρινας (Λίμνη Ζάζαρη) Limnochori Amyntaio Florina Greece (Lake Zazari)https://www.youtube.com/watch?v=c2OhQZeNmz4

Λιμνοχώρι Αμύνταιο Φλώρινας (Λίμνη Ζάζαρη) Limnochori Amyntaio Florina Greece (Lake Zazari)

Λιμνοχώρι Αμύνταιο Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Limnochori Amyntaio Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=kTOdXfOuSqU

Λιμνοχώρι Αμύνταιο Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Limnochori Amyntaio Florina Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Λιμνοχώρι Φλώρινας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Limnochori Florina ⇔ biggest cities in Greece

4 Οκτωβρίου 2018

3 Οκτωβρίου 2018

2 Οκτωβρίου 2018

Φούφας Πτολεμαΐδας Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Foufas Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=kUpAF53h6IE

Φούφας Πτολεμαΐδας Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Foufas Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greece

Φούφας Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Foufas Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=eUPxssCn91g

Φούφας Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Foufas Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Φούφας Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Foufas Kozani ⇔ biggest cities in Greece

1 Οκτωβρίου 2018

Κάτω Ζερβοχώρι Νάουσας Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Kato Zervochori Naousa Imathia Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=0Spab9zr3K0

Κάτω Ζερβοχώρι Νάουσας Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Kato Zervochori Naousa Imathia Central Macedonia Greece

Κάτω Ζερβοχώρι Νάουσα Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Kato Zervochori Naousa Imathia Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=ZPKo_lrxkCQ

Κάτω Ζερβοχώρι Νάουσα Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Kato Zervochori Naousa Imathia Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Κάτω Ζερβοχώρι Ημαθίας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Kato Zervochori Imathia ⇔ biggest cities in Greece