10 Οκτωβρίου 2018

Δροσερό Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Drosero Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=Mn2oHu03Yuw

Δροσερό Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Drosero Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Δροσερό Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Drosero Kozani ⇔ biggest cities in Greece