4 Οκτωβρίου 2018

Βατερό Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Vatero Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=3vDi3JEzjP8

Βατερό Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Vatero  Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Βατερό Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Vatero Kozani ⇔ biggest cities in Greece