19 Οκτωβρίου 2018

Εσώβαλτα Γιαννιτσών Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Esovalta Giannitsa Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=w-jhdCSvoJA

Εσώβαλτα Γιαννιτσών Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Esovalta Giannitsa Pella Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Εσώβαλτα Πέλλας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Esovalta Pella ⇔ biggest cities in Greece