29 Οκτωβρίου 2018

Σκήτη Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Skiti Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=TA149plgoto

Σκήτη Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Skiti Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Σκήτη Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Skiti Kozani ⇔ biggest cities in Greece