3 Δεκεμβρίου 2018

Βεγόρα Αμύνταιο Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Vegora Amyntaio Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=m2UEdoLeRxw

Βεγόρα Αμύνταιο Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Vegora Amyntaio Florina Western Macedonia Greece

Βεγόρα Αμύνταιο Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Vegora Amyntaio Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=SQT8bFWOQPk

Βεγόρα Αμύνταιο Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Vegora Amyntaio Florina Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Βεγόρα Φλώρινας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Vegora Florina ⇔ biggest cities in Greece

2 Δεκεμβρίου 2018

Αμπελειές Γιαννιτσών Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Ampelies Giannitsa Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=3hFiuPhMN8o

Αμπελειές Γιαννιτσών Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Ampelies Giannitsa Pella Central Macedonia Greece

Αμπελειές Γιαννιτσά Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Ampelies Giannitsa Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=DvqNZ59whp4

Αμπελειές Γιαννιτσά Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Ampelies Giannitsa Pella Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Αμπελειές Πέλλας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Ampelies Pella ⇔ biggest cities in Greece