20 Ιανουαρίου 2018

Θεσσαλονίκη (Η πόλη τη νύχτα) Κεντρική Μακεδονία Thessaloniki (City by night) Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=Q49iAvJ8RRE

Θεσσαλονίκη (Η πόλη τη νύχτα) Κεντρική Μακεδονία Thessaloniki (City by night) Central Macedonia Greece