23 Ιανουαρίου 2018

Προμάχοι Αριδαία Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Promachi Aridaia Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=tFpzEZoLA68

Προμάχοι Αριδαία Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Promachi Aridaia Pella Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Προμάχοι Πέλλας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Promachi Pella ⇔ biggest cities in Greece