12 Φεβρουαρίου 2019

TAP Trans Adriatic Pipeline Skydra Pella Central Macedonia Greece Αγωγός ΤΑΠ Σκύδρα Πέλλας Κεντρική Μακεδονίαhttps://www.youtube.com/watch?v=No64-3JSHnw

TAP Trans Adriatic Pipeline Skydra Pella Central Macedonia Greece Αγωγός ΤΑΠ Σκύδρα Πέλλας Κεντρική Μακεδονία

TAP Trans Adriatic Pipeline Skydra Pella Central Macedonia Greece Αγωγός ΤΑΠ Σκύδρα Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Dronehttps://www.youtube.com/watch?v=_xV2uB4ADDM

TAP Trans Adriatic Pipeline Skydra Pella Central Macedonia Greece Αγωγός ΤΑΠ Σκύδρα Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Drone