12 Νοεμβρίου 2018

Σωσάνδρα Αριδαία Πέλλα Κεντρική Μακεδονία Sosandra Aridaia Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=SXca29hddAY

Σωσάνδρα Αριδαία Πέλλα Κεντρική Μακεδονία Sosandra Aridaia Pella Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Σωσάνδρα Πέλλας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Sosandra Pella ⇔ biggest cities in Greece