10 Νοεμβρίου 2018

Μεσοχώρι Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Mesochori Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=4W-_NlWMq5I

Μεσοχώρι Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Mesochori Florina Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Μεσοχώρι Φλώρινας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Mesochori Florina ⇔ biggest cities in Greece