31 Μαΐου 2018

Πολυπλάτανος Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Polyplatanos (Poliplatanos) Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=SYqT-8lYeZY

Πολυπλάτανος Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Polyplatanos (Poliplatanos) Florina Western Macedonia Greece

Πολυπλάτανος Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Polyplatanos Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=RETi7bzrcYo

Πολυπλάτανος Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Polyplatanos Florina Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Πολυπλάτανος Φλώρινας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Polyplatanos Florina ⇔ biggest cities in Greece

30 Μαΐου 2018

Ασβεστόπετρα Πτολεμαΐδα Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Asvestopetra Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=lpqBSD-LxsI

Ασβεστόπετρα Πτολεμαΐδα Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Asvestopetra Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greece

Ασβεστόπετρα Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Asvestopetra Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=eQPBra9pDMs

Ασβεστόπετρα Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Asvestopetra Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Ασβεστόπετρα Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Asvestopetra Kozani ⇔ biggest cities in Greece

29 Μαΐου 2018

Παλαιός Μυλότοπος Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Palios Mylotopos (Milotopos) Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=BIY6U_JpIBU

Παλαιός Μυλότοπος Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Palios Mylotopos (Milotopos) Pella Central Macedonia Greece

Παλαιός Μυλότοπος Γιαννιτσά Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Palios Mylotopos Giannitsa Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=Y_OmmI_LP9g

Παλαιός Μυλότοπος Γιαννιτσά Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Palios Mylotopos Giannitsa Pella Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Παλαιός Μυλότοπος Πέλλας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Palios Mylotopos Pella ⇔ biggest cities in Greece

28 Μαΐου 2018

Θυμαριά - Κίσσα Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Thymaria (Thimaria) - Kissa Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=ai4k7cu6yQo

Θυμαριά - Κίσσα Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Thymaria (Thimaria) - Kissa Kozani Western Macedonia Greece

Θυμαριά - Κίσσα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Thymaria (Thimaria) - Kissa Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=ljiRvE3dwjQ

Θυμαριά - Κίσσα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Thymaria (Thimaria) - Kissa Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Θυμαριά - Κίσσα Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Thimaria - Kissa Kozani ⇔ biggest cities in Greece

26 Μαΐου 2018

Ροδώνας Αμυνταίου Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Rodonas Amyntaio Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=U9EZYpSafTQ

Ροδώνας Αμυνταίου Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Rodonas Amyntaio Florina Western Macedonia Greece

Ροδώνας Αμύνταιο Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Rodonas Amyntaio Florina Western Macedonia Greece

https://www.youtube.com/watch?v=pDLBsFsQG3s

Ροδώνας Αμύνταιο Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Rodonas Amyntaio Florina Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Ροδώνας Φλώρινας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Rodonas Florina ⇔ biggest cities in Greece

24 Μαΐου 2018

Κρεμαστή Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Kremasti Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=-ayXGH0HMYg

Κρεμαστή Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Kremasti Kozani Western Macedonia Greece

Κρεμαστή Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Kremasti Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=MHIb3RkddEA

Κρεμαστή Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Kremasti Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Κρεμαστή Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Kremasti Kozani ⇔ biggest cities in Greece

23 Μαΐου 2018

Πρασινάδα Αλεξάνδρειας Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Prasinada Alexandria Imathia Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=DpPADpInNgI

Πρασινάδα Αλεξάνδρειας Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Prasinada Alexandria Imathia Central Macedonia Greece

Πρασινάδα Αλεξάνδρεια Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Prasinada Alexandria Imathia Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=9BOlSQTM-NI

Πρασινάδα Αλεξάνδρεια Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Prasinada Alexandria Imathia Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Πρασινάδα Ημαθίας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Prasinada Imathia ⇔ biggest cities in Greece

22 Μαΐου 2018

Εμπόριο Πτολεμαΐδας Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Emporio Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=Re4DB9kFj68

Εμπόριο Πτολεμαΐδας Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Emporio Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greece

Εμπόριο Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Emporio Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=T9fAIFdbvT4

Εμπόριο Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Emporio Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Εμπόριο Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Emporio Kozani ⇔ biggest cities in Greece

18 Μαΐου 2018

Αχλαδοχώρι Γιαννιτσών Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Achladochori Giannitsa Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=L7sOYtAO9fQ

Αχλαδοχώρι Γιαννιτσών Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Achladochori Giannitsa Pella Central Macedonia Greece

Αχλαδοχώρι Γιαννιτσά Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Achladochori Giannitsa Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=Vaq1F_Yl5a0

Αχλαδοχώρι Γιαννιτσά Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Achladochori Giannitsa Pella Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Αχλαδοχώρι Πέλλας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Achladochori Pella ⇔ biggest cities in Greece

16 Μαΐου 2018

Κάτω Κλεινές Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Kato Klines Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=ZlujN5L-CPg

Κάτω Κλεινές Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Kato Klines Florina Western Macedonia Greece

Κάτω Κλεινές Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Kato Klines Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=XcNuSCCdhLg

Κάτω Κλεινές Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Kato Klines Florina Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Κάτω Κλεινές Φλώρινας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Kato Klines Florina ⇔ biggest cities in Greece

15 Μαΐου 2018

Ανατολικό Καπνοχωρίου Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Anatoliko Kapnochori Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=jLphNlZJASQ

Ανατολικό Καπνοχωρίου Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Anatoliko Kapnochori Kozani Western Macedonia Greece

Ανατολικό Καπνοχωρίου Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Anatoliko Kapnochori Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=FjVmg5vfRHg

Ανατολικό Καπνοχωρίου Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Anatoliko Kapnochori Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Ανατολικό Καπνοχωρίου Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Anatoliko Kapnochori Kozani ⇔ biggest cities in Greece

14 Μαΐου 2018

Καλή Σκύδρας Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Kali Skydra (Skidra) Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=v1L_fSFaeI0

Καλή Σκύδρας Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Kali Skydra (Skidra) Pella Central Macedonia Greece

Καλή Σκύδρα Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Kali Skydra (Skidra) Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=a1DcBQlcZ4w

Καλή Σκύδρα Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Kali Skydra (Skidra) Pella Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Καλή Πέλλας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Kali Pella ⇔ biggest cities in Greece

11 Μαΐου 2018

Άνω Κλεινές Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Ano Klines Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=nBvd4xUk_PU

Άνω Κλεινές Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Ano Klines Florina Western Macedonia Greece

Άνω Κλεινές Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Ano Klines Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=I41-x7LBCtI

Άνω Κλεινές Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Ano Klines Florina Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Άνω Κλεινές Φλώρινας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Ano Klines Florina ⇔ biggest cities in Greece

10 Μαΐου 2018

Μαργαρίτα Έδεσσας Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Margarita Edessa Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=dSJH9FDoBWc

Μαργαρίτα Έδεσσας Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Margarita Edessa Pella Central Macedonia Greece

Μαργαρίτα Έδεσσα Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Margarita Edessa Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=C3hMG_FI2TU

Μαργαρίτα Έδεσσα Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Margarita Edessa Pella Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Μαργαρίτα Πέλλας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Margarita Pella ⇔ biggest cities in Greece

9 Μαΐου 2018

Άρδασσα Πτολεμαΐδας Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Ardassa Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=2tHIjD0-g_U

Άρδασσα Πτολεμαΐδας Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Ardassa Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greece

Άρδασσα Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Ardassa Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=iclNhBZwdLs

Άρδασσα Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Ardassa Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Άρδασσα Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Ardassa Kozani ⇔ biggest cities in Greece

7 Μαΐου 2018

Μεσονήσι Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Mesonisi Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=LjrftUPrXG4

Μεσονήσι Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Mesonisi Florina Western Macedonia Greece

Μεσονήσι Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Mesonisi Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=QSYQun4H_U0

Μεσονήσι Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Mesonisi Florina Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Μεσονήσι Φλώρινας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Mesonisi Florina ⇔ biggest cities in Greece

4 Μαΐου 2018

Βαλτόνερα Αμυνταίου Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Valtonera Amyntaio Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=VMJoyrAjaQI

Βαλτόνερα Αμυνταίου Φλώρινας Δυτική Μακεδονία Valtonera Amyntaio Florina Western Macedonia Greece

Βαλτόνερα Αμύνταιο Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Valtonera Amyntaio Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=GcTGHT7yDCY

Βαλτόνερα Αμύνταιο Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Valtonera Amyntaio Florina Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Βαλτόνερα Φλώρινας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Valtonera Florina ⇔ biggest cities in Greece

2 Μαΐου 2018

Γαλάτεια Πτολεμαΐδας Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Galatia Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=CeZ7C7mSlTg

Γαλάτεια Πτολεμαΐδας Κοζάνης Δυτική Μακεδονία Galatia Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greece

Γαλάτεια Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Galatia Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=UFJHix_27UY

Γαλάτεια Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Galatia Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Γαλάτεια Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Galatia Kozani ⇔ biggest cities in Greece

1 Μαΐου 2018