25 Απριλίου 2018

Κοιλάδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Kilada Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=H-PnboNLQfA

Κοιλάδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Kilada Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Κοιλάδα Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Kilada Kozani ⇔ biggest cities in Greece