5 Φεβρουαρίου 2018

Βεύη Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Vevi Florina Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=fcQLrwbJslk

Βεύη Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Vevi Florina Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Βεύη Φλώρινας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Vevi Florina ⇔ biggest cities in Greece