13 Φεβρουαρίου 2018

Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης - η Θεσσαλονίκη τη νύχτα Ring road Thessaloniki Greece - City by night
https://www.youtube.com/watch?v=FVysrm8U4ww


Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης - η Θεσσαλονίκη τη νύχτα Ring road Thessaloniki Greece - City by night