4 Φεβρουαρίου 2018

Παλιά Πέλλα Κεντρική Μακεδονία Palia Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=tkPqDcDNeAo

Παλιά Πέλλα Κεντρική Μακεδονία Palia Pella Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Παλιά Πέλλας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Palia Pella ⇔ biggest cities in Greece