24 Ιανουαρίου 2018

Πύργοι Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Pyrgoi (Pirgi) Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=Vtuf2Rz2Nc4

Πύργοι Πτολεμαΐδα Κοζάνη Δυτική Μακεδονία Pyrgoi (Pirgi) Ptolemaida Kozani Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Πύργοι Κοζάνης ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Pirgi Kozani ⇔ biggest cities in Greece