20 Ιανουαρίου 2018

Ψαράδες Πρέσπες Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Psarades Prespes (Prespa Lake) Florina Western Macedonia Greece

https://www.youtube.com/watch?v=Y7o3MZHBALU

Ψαράδες Πρέσπες Φλώρινα Δυτική Μακεδονία Psarades Prespes (Prespa Lake) Florina Western Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Ψαράδες Φλώρινας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Psarades Florina ⇔ biggest cities in Greece