18 Ιανουαρίου 2018

Πλατύ Αλεξάνδρεια Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Platy Plati Alexandria Imathia Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=Q_kzS0xHkCY

Πλατύ Αλεξάνδρεια Ημαθίας Κεντρική Μακεδονία Platy Plati Alexandria Imathia Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Πλατύ Ημαθίας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Platy Imathia ⇔ biggest cities in Greece