17 Ιανουαρίου 2018

Πλαγιάρι Γιαννιτσά Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Plagiari Giannitsa Pella Central Macedonia Greecehttps://www.youtube.com/watch?v=nbryWhnWkbE

Πλαγιάρι Γιαννιτσά Πέλλας Κεντρική Μακεδονία Plagiari Giannitsa Pella Central Macedonia Greece

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ⇔ ΠΡΟΣ  / DISTANCES FROM ⇔ TO

Απόσταση : Πλαγιάρι Πέλλας ⇔ μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας

Distance : Plagiari Pella ⇔ biggest cities in Greece